Share this content on Facebook!
6 Jan 2020
سرمایه گذاری در منطقه 22 تهران
سرمایه گذاری در منطقه 22 تهران این جمله ایست که بارها آن را شنیده‌ایم وقتی بحث سرمایه گذاری به میان می‌آید و سوالی مبنی بر اینکه کجا سرمایه گذاری کنم همیشه یکی از محتمل ترین پاسخها خرید ملک بوده و هست.
سرمایه گذاری در منطقه ۲۲ که این روزها به قطب گردشگری پایتخت تبدیل شده و ساخت و ساز مسکن و برج‌های این منطقه باعث ایجاد سر و صدای زیادی شده است با 6200 هکتار وسعت بزرگترین منطقه از مناطق 22 گانه استان تهران است که 1300 هکتار آن را فضای سبز تشکیل داده است.
نماد منطقه 22 دریاچه مصنوعی خلیج فارس است که مهم ترین عامل ساخت و ساز این منطقه به‌شمار می‌رود.
کافیست به چگونگی افزایش قیمت مسکن قبل و بعد از احداث دریاچه چیتگر نگاهی بیاندازیم.
https://40-30.co/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-22/


Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: